Nieuwsbrief

 

Korte bouwtijd

In tegenstelling tot de traditionele manier van bouwen, biedt ICB zekerheid in doorlooptijd met een veel kortere bouwtijd. Dit is mogelijk, omdat diverse essentiële werkzaamheden - o.a.: schetsontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag en werkvoorbereiding - vroegtijdig in het bouwproces gestalte krijgen.

Aangezien ICB uitgaat van ketenintegratie is het mogelijk een project in het voortraject uit te werken. Hierdoor zijn ICB-partners in staat in een vroegtijdig stadium een volledig uitgewerkt 3D-model te produceren en budgetzekerheid te garanderen. Ook de werkvoorbereiding vindt vroegtijdig plaats, omdat alle benodigde uittrekstaten en detailtekeningen, inclusief het definitieve meer- en minderwerk per bouwnummer gegenereerd kunnen worden. Daardoor zijn alle werkvoorbereidende werkzaamheden afgerond op het moment dat de bouwvergunning wordt aangevraagd. Bovendien worden bestellingen van producten en diensten aan het definitieve 3D-model ontleend en vinden ook deze plaats voordat de bouw begint.

Wanneer de uitvoeringsfase begint, zijn er geen onduidelijkheden meer over bouw- en/of installatietechnische gegevens. Alles staat vast en de benodigde materialen en diensten zijn bij de betreffende ICB-partners besteld. In feite kan het eindproduct in deze fase vergeleken worden met een ’bouwpakket’ waarvan de onderdelen in elkaar worden gezet.