Nieuwsbrief

 

Efficiënt proces

De kracht van ICB zit voor een belangrijk deel in de gunstige prijs/kwaliteitverhouding die wordt bereikt door minder fouten te maken als gevolg van beter overleg en optimaal gebruik van elkaars expertise (ketenintegratie). Dit is mede mogelijk dankzij de bouwkundige en installatietechnische inbreng van alle partners binnen het Building Information Model. Omdat daardoor onduidelijkheden en miscommunicatie over tekeningen, bestek e.d. zijn uitgesloten, behoren ’verrassingen’ (op de bouwplaats) tot het verleden.

In de praktijk wordt aan de hand van het ontwerp van de architect een digitaal 3D-objectmodel gemaakt dat uit verschillende lagen bestaat. Zo heeft iedere partner een eigen component ter beschikking om er zijn eigen bouwkundige en/of installatietechnische invulling aan te geven. Om te komen tot een Building Information Model op werktekeningniveau worden alle componenten van ICB-partners teruggeplaatst, verwerkt en gecheckt, zodat te allen tijde een actueel model voor alle partijen, dus ook voor architect en opdrachtgever, beschikbaar komt. Terwijl de bouwonderneming die met ICB werkt als centraal aanspreekpunt verantwoordelijk is voor het gehele bouwtraject, dus inclusief constructie, regelgeving, EPC, planning, bouwaanvraag, budgetten en prijs, stelt ICB opdrachtgevers vroegtijdig in staat naar hun eindgebruikers (kopers/huurders) garanties af te geven.