Nieuwsbrief

 

Comfortabel werken

Werken met ICB wil zeggen, werken met de voordelen van ketenintegratie, dus als vaste partner op basis van gelijkwaardigheid, duidelijkheid, transparantie en goede afspraken. Hoewel de bouwonderneming die met ICB werkt verantwoordelijk is voor het gehele bouwtraject, resulteert de gezamenlijke, productoverschrijdende verantwoordelijkheid van alle bij het project betrokken partners voor een optimale inzet van deskundigheid en ervaring. Er is dus geen fragmentatie. Bovendien doen conflictsituaties zich niet voor, omdat partners zich aan dezelfde gezamenlijke doelstelling committeren en afspraken over prijzen, tarieven e.d. over te leveren producten en diensten bekend zijn. Kortom, werken met ICB is comfortabel werken, want als er al sprake is van concurrentie dan betreft het de concurrentie als gezamenlijke ICB-partners ten opzichte van andere niet-ICB-georiënteerde marktpartijen.